Program Warsztatów podczas Giełdy Pracy Work Park

  1. GODZINA 10.00 – 11.00

prof. nadzw. KPSW dr hab. Sławomir Tecław

Wieloletni wykładowca, dziekan, prorektor i rektor uczelni publicznych i niepublicznych. W latach 1999-2008 – Prezes Fundacji Europejskiej Dialog – polskiej organizacji pozarządowej posiadającej oficjalne quasi-dyplomatyczne przedstawicielstwa w krajach wschodnich sąsiadów: Białorusi, Rosji, Ukrainy i działającej na niwie dyplomacji i nauki. Doradca, wykładowca i trener organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Do czego dążysz w przyszłości i co jest Twoim głównym, nadrzędnym celem? Wyróżniamy kilka toków rozwoju kariery zawodowej. E.H. Schein na podstawie badań doszedł do wniosku, że istnieje ścisły związek między wyznawanym systemem wartości i potrzebami, a obranym rodzajem kariery.

Prof. Tecław przeprowadzi bateria testów analitycznych m.in.:

Test orientacji zawodowej

Test analizujący komunikatywność

Test: Protokół dyplomatyczny i etykieta w sytuacjach zawodowych

Test: Postawy w relacjach interpersonalnych

Test: Autopercepcja w kontaktach z interesariuszam

Zapisy: biurokarier@kpsw.edu.pl

 

  1. GODZINA 11.15 – 12.15

Anetta Kokoszewska

Szkoleniowiec, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego. Zorganizowała wiele eventów, spotkań doradczych, motywacyjnych oraz lekcji przedsiębiorczości. Porusza tematy Polskiego i zagranicznego rynku pracy EURES. Od sześciu lat związana z bydgoskimi klubami Toastmasters International zapewniając rozwój w zakresie przemawiania publicznego i liderstwa. Orędowniczka współpracy, zdrowego i ekologicznego stylu życia. Współorganizatorka wielu działań lokalnych. W wolnym czasie wspiera wiele wydarzeń biegowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Temat Warsztatu: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Zapisy Szkolenia.bydgoszcz@ohp.pl (do 50 uczestników)


  1. Godzina 12.15 – 13.15

Beata Hanuszek

coach ACC ICF, trener, wykładowca, właściciel firmy, menedżer do spraw zarzadzania kierunkami studiów podyplomowych  w firmie Pasja Grupa Dobrych Trenerów, nauczyciel,  historyk sztuki, magister kulturoznawstwa, a prywatnie mama trójki dzieci. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Doświadczenie zawodowe to 20 lat pracy z ludźmi, w tym wiele lat w marketingu, edukacji i coachingu. Działalność na rzecz edukacji została wyróżniona kilkoma nagrodami, w tym dwoma od Prezydenta Miasta Bydgoszczy.  Coachingowo pracuje z klientami indywidualnymi, w obszarze life-coachingu oraz z menedżerami. Była członkiem zespołu pracującym nad strategią rozwoju kultury miasta Bydgoszczy przy Urzędzie Miasta. Jest członkiem ICF Global i ICF Polska. Pasjonuje się rozwojem osobistym i pracą z ludźmi. Interesuje się teatrem i sztuką.

Temat warsztatów: Tajemnica skutecznej komunikacji

Zapisy: bhanuszek@wp.pl

 

  1. Godzina 13.15 – 14.15

Marzena Cholerzyńska:

Coach, mówca, inwestor, trener z długoletnim doświadczeniem w pracy w Polsce i za granicą, master NLP. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania i budowania zespołów, którą zdobyła w pracy na stanowiskach managerskich i kierowniczych. Prowadzi coachingi indywidualne i grupowe z obszaru life coaching i business coaching. Felietonistka „Biznes Kujawsko Pomorski”. Autoblog WWW.marzenacholerzynska.pl

 Temat Warsztatu „Twoja kariera – jak szukać  pracy marzeń?”

Zapisy kontakt@marzenacholerzynska.pl (do 50 uczestników)

 

Godzina 14.15 – 15.15

 

W godzinach 12-15 Badanie kompetencji – punkt testów  w strefie doradczej

BIURO KARIER UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

Wykonaj test i zbadaj swoje kompetencje zawodowe. Otrzymasz od nas indywidualny raport, który będziesz mógł wykorzystać np. do przygotowania CV kompetencyjnego oraz zaprezentowania swoich mocnych stron podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Co zyskasz?

  • potwierdzenie kompetencji za pomocą licencjonowanego narzędzia stosowanego przez rekruterów w branży HR,
  • pomoc w określeniu mocnych stron oraz obszarów do rozwoju,
  • możliwość sprawdzenia swoich sił w testach rekrutacyjnych,
  • szansę na zatrudnienie zgodne z Twoim potencjałem.