Relacja z konferencji otwarcia BCTW

 Konferencja otwarcia Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego odbyła się 24 września br. Było bardzo uroczyście. Przybyło wielu zaproszonych gości. Inauguracja rozpoczęła się o godzinie 10:00. Po krótkim wstępie, jako pierwszy przemówił Prezes Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Pan Andrzej Półgrabski. Inwestor podziękował wszystkim zaangażowanym w tworzenie Bydgoskiego Centrum Targowo – Wystawienniczego. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski. Przedstawił misję i ideę nowoczesnej powierzchni targowo – konferencyjnej oraz etapy jej powstawania. Kolejno przemawiali również : Przewodniczący Rady Nadzorczej  Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Pan Zbigniew Pawłowicz, wicewojewoda kujawsko – pomorski Pani Elżbieta Rusielewicz, wicemarszałek województwa kujawsko – pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski oraz Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Pani Dorota Jakuta. Etapy powstawania projektu i wszystkich emocjonujących chwil związanych z realizacją budowy BCTW przedstawił Dyrektor poznańskiego Oddziału Skanska Pan Rafał Jaworowicz.  Dyrektor nowopowstałego obiektu Pani Monika Moś poprowadziła multimedialną prezentację walorów użytkowych oraz estetycznych budynku. Pani Monika omówiła pokrótce ofertę, docelową grupę klientów oraz zapowiedziała zaplanowane na najbliższy okres imprezy i wydarzenia.

     Na zakończenie części formalnej uroczyście przecięto wstęgę. Jednym słowem Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze zostało oficjalnie otwarte.

     Obecnych zaproszono do zwiedzania hal targowych, sal konferencyjnych oraz VIP-roomów. W kuluarach słychać było słowa aprobaty, uznania oraz zachwytu wobec powstałego obiektu.

     Mamy nadzieję, że Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze na wszystkich swoich Gościach nieustannie będzie wywierać tak dobre wrażenie.

IMAG0096-1024x612 IMAG0104-1024x612 IMAG0134-1024x612 IMAG0216-612x1024