REZERWACJA

Częściowa rezerwacja – Niektóre powierzchnie obiektu są zarezerwowane.
Rezerwacja – Obiekt jest w całości zarezerwowany.
Wstępna rezerwacja – Trwają rozmowy, rezerwacja nie jest jeszcze potwierdzona przez BCTW