Innowacyjne aspekty rozwoju technologii tworzyw polimerowych

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Bydgoski Klaster Przemysłowy zorganizował w naszym centrum konferencję branżową dotyczącą tworzyw sztucznych, ich barwienia oraz materiałów pomocniczych. Posiedzenie poprzedziła sesja prasowa z udziałem Urzędu Miasta i Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Całość odbyła się w naszych salach konferencyjnych. W wydarzeniu wzięło udział 50 osób. Podczas wystąpień zostały omówione współczesne trendy materiałowe w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Przedstawiono również analizę konstrukcji wytworów hybrydowych oraz omówiono znaczenie procesu wtryskiwania w wytwarzaniu wyrobów o  strukturach złożonych. Jednym z najciekawszych tematów był druk 3D, gdzie omówiono wady i zalety wytwarzania przyrostowego oraz przegląd technik przyrostowych jak i nowe trendy w branży. Przerwy w spotkaniu umilał poczęstunek.