Delegacja z Ukrainy

Delegacja  naukowców, Rektorów i Profesorów z Państwowego Uniwersytetu Radioelektroniki oraz Dyrekcji Parku Naukowego  „Synergia”  z Charkowa zaszczyciła BCTW swoją obecnością. Zaprezentowaliśmy zarówno zasady funkcjonowania jak i możliwości Centrum. Obie strony liczą na owocną współpracę przy organizacji konferencji i kongresów.  Ambasadorowi Kongresów Polskich – doc. dr  Aleksandrowi Skaliy towarzyszyli:

– prof. dr hab. ROSSIKHIN    VASYL; Prorektor Narodowego Uniwersytetu Radioelektroniki w Charkowie

–   prof.   dr  hab.  SMELYAKOV   KYRYLO   –   wykładowca  Narodowego Uniwersytetu  Radioelektroniki  w Charkowie, koordynator współpracy z UE

– doc.  dr VOLOSHCHUK  OLENA –  Dyrektor  Centrum Systemów Informatycznych Narodowego Uniwersytetu Radioelektroniki w Charkowie

– doc.  dr MAHDALINA  IHOR  –  Dyrektor  Centrum Edukacyjnego Narodowego Uniwersytetu Radioelektroniki w Charkowie

– doc.  dr CHUPRYNA  ANASTASIYA  –  Koordynator ds. mobilności akademickiej i podwójnego dyplomowania Narodowego Uniwersytetu Radioelektroniki w Charkowie

– prof. dr hab. HOLOVKO   OLEKSANDR   –  Kierownik Katedry Prawa, Narodowy Uniwersytet im. W. Karazina w  Charkowie

– prof. dr hab. FEDOROV HLIB Zastępca Dyrektora ds. Pracy Innowacyjnej i Współpracy Międzynarodowej Parku Naukowego „Synergia”

– prof. dr hab. IAVOR  OLGA – wykładowca Narodowej Akademii  Nauk Prawnych Ukrainy  im. Jarosława  Mądrego,  Prezes stowarzyszenia Prawa Cywilnego i Rodzinnego.