Forum polsko – ukraińskie

W Bydgoszczy, w dniach 13-14 kwietnia br. odbędzie się konferencja „Nowoczesna gospodarka komunalna miasta Bydgoszczy. Forum polsko – ukraińskie”.

„Przez dwa dni w Bydgoszczy będziemy gościć merów, wicemerów, deputowanych parlamentu ukraińskiego i konsula generalnego Ukrainy. Jako miasto chcemy pokazać, jakie problemy mieliśmy w zakresie gospodarki komunalnej i wodno-ściekowej i jak je rozwiązaliśmy. Chcemy przygotować samorządowców z Ukrainy do realizacji projektów o podobnej tematyce. Jesteśmy liderem w zakresie infrastruktury komunalnej dotyczącej obszarów takich jak gospodarka odpadami, wodno-ściekowa oraz system transportowy. Na inwestycje wodociągowe, inwestycje związane z gospodarką komunalną oraz inwestycje transportowe w Bydgoszczy przeznaczyliśmy ponad 2 miliardy złotych” – mówił prezydent Rafał Bruski. „Pierwszego dnia nasi goście zobaczą prezentacje związane ze wspomnianymi wcześniej obszarami, a drugiego dnia odbędą wizyty studyjne” – poinformował prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Organizatorem wiodącym Forum jest MKUO ProNatura sp. z o.o. Obrady rozpoczną się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w środę, 13 kwietnia o godz. 9.00. Głównymi zagadnieniami konferencji będą trzy tematy. Pierwszego dnia, w ramach części teoretycznej, odbędą się trzy panele tematyczne: „Zarządzanie odpadami komunalnymi” (z uwzględnieniem Zakładu Termicznego Przekształcaniu Odpadów Komunalnych jako istotnego ogniwa w nowoczesnym systemie gospodarki odpadami), „Woda bydgoska” oraz „Transport publiczny w Bydgoszczy”. Tego dnia zaprezentują się także partnerzy Forum – firmy Termomeccanica Ecologia oraz PESA Bydgoszcz i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – partner akademicki Forum.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych to produkcja energii elektrycznej, cieplnej i utylizacja odpadów. Dzięki wzorowej współpracy z wykonawcami możemy pochwalić się rekordowym tempem prac budowlanych, ponieważ ZTPOK powstał w 787 dni. Bydgoszcz była i  jest przykładem m.in. dla Warszawy, Krakowa, Poznania, Gdańska, Szczecina, Białegostoku – komentuje Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

Bezpośrednim impulsem organizacji Forum było otwarcie w ubiegłym roku jednej z pierwszych w Polsce instalacji tego typu. Warto przypomnieć, że bydgoska ekoelektrociepłownia stała się obiektem zainteresowania wielu zagranicznych partnerów Bydgoszczy.

Kolejnym tematem będzie woda, czyli gospodarka wodno-ściekowa miasta Bydgoszczy. Prezentacja Miejskich Wodociągów i Kanalizacji jako spółki mającej w swoim zakresie zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Bydgoski system wodno-ściekowy jest jednym z najlepszych systemów w kraju. Chcemy, by nasi partnerzy z Ukrainy dali swoim mieszkańcom najlepszą jakość wody, czyste środowisko i możliwie najniższe ceny – powiedział Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji.

Ostatnim zagadnieniem będzie transport publiczny i inteligentny system transportowy. Goście zobaczą prezentację Bydgoskiego Systemu ITS, który jest jednym z pierwszych w kraju tego typu zadań inwestycyjnych. W ramach forum pokazana zostanie także jedna z najważniejszych bydgoskich inwestycji minionych lat – trasa tramwajowa do Fordonu. Drugiego dnia konferencji uczestnicy będą też mieli okazję zwiedzić Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, Instalację Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych, Ujęcie Wody „Czyżkówko” oraz Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem.

Forum zostało objęte Patronatem Honorowym przez Związek Miast Polskich oraz Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztofa Sikorę. Swój udział potwierdziło ok. 50 przedstawicieli kilkunastu miast ukraińskich, w tym merowie i ich zastępcy. Patronem medialnym przedsięwzięcia jest Portalkomunalny.pl.

Poniżej prezentujemy Agendę Wydarzenia.  Agenda Forum 2016 – pl_v2