Zorganizuj wydarzenie
Napisz do nas napisz do nas

Polityka prywatności

Wykaz informacji spełniających obowiązek informacyjny Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych dla Klientów lub Kontrahentów będących osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem)   informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp.  z o.o. (zwaną dalej: BPPT).

§1 Dane Administratora Danych Osobowych:

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237714, REGON: 340011279, NIP: 953-249-38-87.

§2 Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

 • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, Tel. 52 365 33 10
 • e-mail: biuro@bppt.pl

§3 Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez BPPT w celu wykonania umowy i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie:

 • art. 6 ust 1. pkt b Rozporządzenia – w celu realizacji postanowień umowy łączącej Pana/Panią z BPPT;
 • art. 6 ust 1. pkt c Rozporządzenia  – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BPPT,     w tym do spełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi;
 • art. 6 ust 1. pkt f Rozporządzenia – z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BPPT, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§4 Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone innych odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • podmioty związane z obsługą systemów informatycznych w BPPT i strony internetowej BPPT;
 • operatorzy systemów płatności;
 • operatorzy sieci komórkowych;
 • firmy kurierskie.

§5 Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu wykonywanej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim prawa podatkowego.

§6 Przysługujące Pani/Panu prawa:

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • sprostowania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • usunięcia danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • przenoszenia danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą.

W przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

§7 Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą jest wymogiem umownym i jest niezbędne do realizacji celów, w jakich są one zbierane.

 

Wykaz informacji spełniających obowiązek informacyjny Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych dla Potencjalnych Klientów lub Potencjalnych Kontrahentów będących osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem)   informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp.  z o.o. (zwaną dalej: BPPT).

§1 Dane Administratora Danych Osobowych:

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237714, REGON: 340011279, NIP: 953-249-38-87.

§2 Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

 • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, tel. 52 365 33 10
 • e-mail: biuro@bppt.pl

§3 Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez BPPT w celu nawiązania kontaktu i ustalenia zasad współpracy oraz warunków zawarcia umowy z BPPT, zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust 1. pkt b Rozporządzenia – w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowani

§4 Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone innych odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • podmioty związane z obsługą systemów informatycznych w BPPT i strony internetowej BPPT;
 • operatorzy sieci komórkowych;
 • firmy kurierskie.

§5 Okres przechowywania danych osobowych:

W przypadku niepodpisania umowy z BPPT, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzenia negocjacji z naruszeniem dobrych obyczajów. W przypadku podpisania umowy z BPPT, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu wykonywanej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim prawa podatkowego.

§6 Przysługujące Pani/Panu prawa:

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • sprostowania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • usunięcia danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą.

W przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

§7 Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą jest  wymogiem dobrowolnym, jednak niezbędne do realizacji celów, w jakich są one zbierane.

 

Wykaz informacji spełniających obowiązek informacyjny Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych dla Przedstawicieli Klientów lub Przedstawicieli Kontrahentów

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem)   informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp.  z o.o. (zwaną dalej: BPPT).

§1 Dane Administratora Danych Osobowych:

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237714, REGON: 340011279, NIP: 953-249-38-87.

§2 Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

 • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, tel. 52 365 33 10
 • e-mail: biuro@bppt.pl

§3 Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez BPPT w celu wykonania umowy na rzecz Klienta/Kontrahenta, w imieniu którego Pani/Pan występuje, zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust 1. pkt f Rozporządzenia – z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BPPT, w tym realizację umowy na rzecz Klienta/Kontrahenta, w imieniu którego Pani/Pan występuje.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§4 Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone innych odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • podmioty związane z obsługą systemów informatycznych w BPPT;
 • operatorzy sieci komórkowych;
 • firmy kurierskie.

§5 Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu umowy wykonywanej na rzecz Klienta/Kontrahenta, w imieniu którego Pani/Pan występuje lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim prawa podatkowego.

§6 Przysługujące Pani/Panu prawa:

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • sprostowania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • usunięcia danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą.

W przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

§7 Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą jest wymogiem umownym i jest niezbędne do realizacji celów, w jakich są one zbierane.

 

Wykaz informacji spełniających obowiązek informacyjny Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych dla Przedstawicieli Potencjalnych Klientów lub Przedstawicieli Potencjalnych Kontrahentów będących osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem)   informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp.  z o.o. (zwaną dalej: BPPT).

§1 Dane Administratora Danych Osobowych:

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237714, REGON: 340011279, NIP: 953-249-38-87.

§2 Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

 • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, tel. 52 365 33 10
 • e-mail: biuro@bppt.pl

§3 Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez BPPT w celu nawiązania kontaktu i ustalenia zasad współpracy oraz warunków zawarcia umowy z BPPT na rzecz Klienta/Kontrahenta, w imieniu którego Pani/Pan występuje, zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f Rozporządzenia – w celu podjęcia działań na rzecz i na żądanie Klienta/Kontrahenta, w imieniu którego Pani/Pan występuje, przed zawarciem umowy.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§4 Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone innych odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • podmioty związane z obsługą systemów informatycznych w BPPT i stronę internetową BPPT;
 • operatorzy sieci komórkowych;
 • firmy kurierskie.

§5 Okres przechowywania danych osobowych:

W przypadku niepodpisania umowy z BPPT, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzenia negocjacji z naruszeniem dobrych obyczajów. W przypadku podpisania umowy z BPPY, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu wykonywanej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim prawa podatkowego.

§6 Przysługujące Pani/Panu prawa:

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • sprostowania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • usunięcia danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą.

W przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

§7 Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą jest  wymogiem dobrowolnym, jednak niezbędne do realizacji celów, w jakich są one zbierane.

 

Wykaz informacji spełniających obowiązek informacyjny Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych dla Kandydatów na Pracowników

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem)   informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp.  z o.o. (zwaną dalej: BPPT).

§1 Dane Administratora Danych Osobowych:

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237714, REGON: 340011279, NIP: 953-249-38-87.

§2 Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

 • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, tel. 52 365 33 10
 • e-mail: biuro@bppt.pl

§3 Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez BPPT w celu prowadzenia procesu rekrutacji (zarówno rekrutacji bieżącej, jak i na poczet rekrutacji przyszłych) zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia – na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody  na przetwarzanie danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w tym także wizerunku.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§4 Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzone innych odbiorcom lub kategoriom odbiorców.

§5 Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania tych danych osobowych przez BPPT.

§6 Przysługujące Pani/Panu prawa:

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • sprostowania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • usunięcia danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą;
 • przenoszenia danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą.

W przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

§7 Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Czytaj więcej OK

Call Now Button