Nota prawna

Właścicielem wszelkich praw do zawartości niniejszego serwisu internetowego www.bctw.pl jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o., który zastrzega dla siebie prawo jego aktualizowania, uzupełniania i modyfikowania w części lub całości, bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Użytkownicy mogą pobierać poszczególne pliki oraz drukować całe strony niniejszego serwisu internetowego www.bctw.pl pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.